Har Ni en idé, Har vi lösningarna till fast pris på totalentreprenad!

Vi bygger er vision

FastBygg AB hjälper dig från start till mål med ditt projekt. Vi har sedan starten 1991 skaffat oss den erfarenhet och kunskap som krävs för att Vi blygsamt kan lova att Vi är mycket duktiga på alla  till- nybyggnationer och renoveringar, oavsett om det gäller Ert hem eller Er arbetsplats.

Renovering fasad

Få kostnadsfri offert

Inget jobb är för litet, ingen fråga är för stor. Ni är alltid välkomna att besöka eller kontakta oss!

Renovering

Våra mervärden

För oss betyder våra kunders idéer, önskemål och krav mycket. För oss är ett mindre eller större uppdrag lika betydelsefullt. Vi försöker alltid att hitta lösningar för att uppfylla kundernas idéer och maximera värdet av det kunden får. Detta ställer mycket höga krav på våra medarbetares yrkesskicklighet och Vi har under de trettio år Vi har varit verksamma skaffat oss de kunskaper och de samarbetspartners som gör att Vi kan ge våra kunder mer värde…….. 

Självklart arbetar Vi med offerter och förprojektering kostnadsfritt. En trygghet där våra kunder tydligt ser vad de får och till vilken kostnad innan avtal skrivs.

Vi hör kunden

För oss betyder våra kunders idéer, önskemål och krav mycket.

Ställer höga krav

Vi ställer mycket höga krav på våra medarbetares yrkesskicklighet

Maximerar värdet

Vi försöker alltid att maximera värdet av det kunden får.

Erhåller erfarenhet

Efter trettio år i branchen, erhåller vi gedigen kunskap & erfarenhet.

Dina kontaktpersoner

Inget jobb är för litet, ingen fråga är för stor. Ni är alltid välkomna att besöka eller kontakta oss!

Namn + efternamn

Befattning + arbetsområde

Namn + efternamn

Befattning + arbetsområde

Namn + efternamn

Befattning + arbetsområde

Referensprojekt