Jobba hos oss

Vårt företag är vår personal. Vi har höga ambitioner när det gäller vad Vi levererar till våra kunder. Det Vi lovat skall hållas där kunden skall få det de köpt. Vi skall leverera tjänsten rätt utförd, i rätt tid till rätt kostnad. Vi ställer därför höga krav på oss och våra medarbetare samtidigt som Vi ger dem full frihet.

D.v.s. våra anställda skall kunna överträffa det Vi och framför allt kunderna förväntar sig. Detta samtidigt som alla medarbetare tar eget ansvar och ser till att kraven på arbetsmiljö, utförande, planering, ekonomi, regler och miljö efterlevs och följs. För att kunna jobba i vårt lag behöver man utöver det självklara med att vara noggrann och ordningsam kunna jobba självständigt, ha god social kompetens för att informera kunder, underentreprenörer och leverantörer men även för att sälja tilläggstjänster, läsa och förstå beskrivningar och ritningar. Vidare behöver de kunna upprätta och följa tidplaner, administrera egenkontroller, utföra avrop och mindre inköp. En medarbetare behöver besitta god datavana då Vi haterarar all dokumentation, tidföring, mm digitalt och goda kunskaper i det svenska språket i både skrift och tal. Känner du att du hade platsat i vårt lag och kan överträffat våra och våra kunders förväntningar? Ser du utmaningar, lärande och stort ansvar under frihet som lockande? Har du mer än 5års erfarenhet av att självständigt utföra alla typer av förekommande byggnadsarbeten med god lönsamhet. Då är du mer än välkommen att skicka in din ansökan med CV och en kort beskrivning. Detta för att skapa en efterfrågan som är mindre än tillgången och få de som jobbar hos oss ett kvitto på att de är duktiga som uppfyller våra krav…

Dina uppgifter