Vår inspiration

01.
Byggnation

FastBygg har under de senaste 30 åren byggt över 200 villor i Halland och nordvästra Skåne. Vi har skaffat oss kunskaper för att både resa prefabricerade stommar likväl som att bygga med löst material.

02.
Totalentreprenad

FastBygg har byggt allt från hinderbanor och fågeltorn till förskolor och kontor. Redan från starten 1991 har vi varit orädda att ge oss på konventionella uppdrag. Vår styrka ligger i vårt engagemang och flexibilitet, har du en idé så hjälper vi dig att förverkliga den.

03.
Byggservice

FastBygg utför fastighetsunderhåll och renovering åt både företag och privatpersoner. Inget jobb är för stort eller för litet och med vår kompetenta personal kan vi förverkliga just dina idéer och drömmar.

04.
Våtrum

Försäkring skador är en omständlig och tråkig process. Vi har under flera år jobbat i nära samarbete med försäkringsbolag och kan därför ge dig de råd och hjälp som ser till att processen blir så smidig som möjligt.

fastbygg_om_oss_om (1)

Våra mervärden

För oss betyder våra kunders idéer, önskemål och krav mycket. För oss är ett mindre eller större uppdrag lika betydelsefullt. Vi försöker alltid att hitta lösningar för att uppfylla kundernas idéer och maximera värdet av det kunden får. Detta ställer mycket höga krav på våra medarbetares yrkesskicklighet och vi har under de trettio år. Vi har varit verksamma skaffat oss de kunskaper och de samarbetspartners som gör att vi kan ge våra kunder mer värde. 

Självklart arbetar vi med offerter och förprojektering kostnadsfritt. En trygghet där våra kunder tydligt ser vad de får och till vilken kostnad innan avtal skrivs.

Vi hör kunden

För oss betyder våra kunders idéer, önskemål och krav mycket.

Ställer höga krav

Vu ställer mycket höga krav på våra medarbetares yrkesskicklighet

Maximerar värdet

Vi försöker alltid att maximera värdet av det kunden får.

Erhåller erfarenhet

Efter trettio år i branchen, erhåller vi gedigen kunskap & erfarenhet.

Miljöpolicy

”FastBygg´s verksamhet är i hög grad kopplad till natur och livsmiljö. Vi arbetar i alla led från projektering till byggnation och installation verka för ett kretsloppstänkande och ett urval av material och tjänster där minst skadeverkningar för miljön finns.

Genom miljöspecificerad upphandling, information till kunder och utbildning av personal vilket leder till stärkt kunskap och miljöhänsyn inom byggnation.

Vi tillser även att våra byggnationer sker så materialekonomiskt som möjligt och att allt avfall inklusive rivningsmaterial sorteras och återvinns eller deponeras på, för miljön, bästa tänkbara sätt.

Likaväl skall vårt agerande verka för en sund och för människan bra boendemiljö samt ett ur energisynpunkt sunt byggsätt.

Detta genomförs genom att, så långt som möjligt, enbart använda oss av byggprodukter tillverkade av naturliga förnyelsebara råvaror och med stor vikt lagd på att minimera byggnadernas energianvändning och val av värmekälla.”

Få kostnadsfri offert

Använd dessa sektioner för att poängtera budskapet i rubriken. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text